Ansatte i Cloudberry Corporate


Finn+Lundstedt.jpg.jpg

Finn LUNDSTEDT

Finn leder Cloudberry Corporate AS og er kontaktperson relatert til transaksjoner, analyse, strategi eller finansiell risiko.

E-post: fl@cloudberrypartners.com, eller

Telefon: 484 00 476

Bilde+Klaus.jpg
Camilla+2+SH.jpg

KLAUS TESAKER

Klaus er jurist og er kontaktpersonen for grunneiere og andre som har spørsmål eller ønsker bistand til prosjekter i en tidlig fase. Klaus bistår kunder med konsesjonsprosesser for vann- og vindkraft. 

E-post: kt@cloudberrypartners.com, eller 

Telefon: 918 37 454

Camilla Bergersen

Camilla som er utdannet siviløkonom, er ansvarlig for selskapets controller- og compliancefunksjon. Hun bistår også selskapets prosjektmeglere med utarbeidelse av analyser og verdivurderinger.

E-post: cb@cloudberrypartners.com, eller Telefon: 466 33 110