Cloudberry Corporate AS

Cloudberry Corporate AS ("CBC") tilbyr analyse, strategi og transaksjoner for aktører som ønsker eksponering i fornybar energi i Norge. Vi har norske og internasjonale kunder. Cloudberry Partners eier 34 % av selskapet og de ansatte resten.

Selskapet er en videreføring av Krafthuset Melbye AS som har vært den mest aktive transaksjonsrådgiveren av norsk småskala vannkraft de siste fem-seks årene. Utover ekspertisen fra småskala vannkraft kan selskapet også bistå med rådgivning relatert til storskala vannkraft, vindkraft og nettvirksomhet.

CBC er et verdipapirforetak underlagt det norske Finanstilsynet, og har følgende konsesjoner: https://www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret/detail/?id=199915.

Alle samtaler med selskapets rådgivere vil bli tatt opp og lagret etter gjeldende reglement.

Cloudberry (no: multe eller molte) signaliserer viljen og styrke til å vokse i røff norsk natur med vær og vind