Cloudberry Advisory AS

Cloudberry Advisory AS ("CBA") tilbyr analyse, strategi og transaksjoner i norsk kraftbransje med fokus på kraftproduksjon og nett med tilhørende infrastruktur. Vi har norske og internasjonale kunder.

Selskapet er en videreføring av Krafthuset Melbye AS (www.krafthuset-melbye.no), som har vært den mest aktive transaksjonsrådgiveren av norsk småskala vannkraft de siste fem-seks årene. Utover ekspertisen fra småskala vannkraft kan Cloudberry Advisory også bistå med rådgivning relatert til storskala vannkraft, vindkraft og/eller nettvirksomhet.

Multe (Eng: Cloudberry) signaliserer viljen og styrke til å vokse i røff norsk natur med vær og vind

Multe (Eng: Cloudberry) signaliserer viljen og styrke til å vokse i røff norsk natur med vær og vind